Ogłoszenie z dnia 06-09-2012r.

Ogłoszenie w sprawie I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Kowalewie przy ul. Mickiewicza, będącej własnością Miasta i Gminy Pleszew, zapisanej w KW nr KZ1P/00034267/9.

Pobierz dokument - format pdf