Ogłoszenie z dnia 19.02.2014

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w miejscowości Zielona Łąka, będącej własnością Miasta i Gminy Pleszew, zapisanej w KW nr KZ1P/00018956/8 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Jarocinie IX Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Pleszewie, oznaczonej w ewidencji gruntów gminy Pleszew numerem działki 110/4 o pow. 0,2026 ha.
 
Pobierz dokument - format pdf