Wykaz z dnia 27.05.2014

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zamierza sprzedać lokal mieszkalny nr 4 położony w Pleszewie przy ul. Krzyżowej 1 na działce oznaczonej nr 1072 o pow. 540 m2 zapisanej w KW KZ1P/00000266/5.

Pobierz dokument - format pdf