Zarządzenie Nr 70/VI/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 25 sierpnia 2014 r.

Zarządzenie Nr 70/VI/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 25 sierpnia 2014 r. w sprawie postępowania z korespondencją i dokumentami oznaczonymi klauzulą "tajemnica skarbowa" w Urzędzie Miasta i Gminy Pleszew

Pobierz dokument - format pdf