Zarządzenie Nr 31/VII/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 30 marca 2015r.

Zarządzenie Nr 31/VII/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 30 marca 2015r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Miastu i Gminy za 2014 rok wraz z informacją o stanie mienia Miasta i Miasta Pleszew2014 rok.

Pobierz dokument - format pdf

Pobierz załacznik nr 1 - format pdf

Pobierz załącznik nr 2 - format pdf