Uchwała Nr IV/29/2007 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 18 stycznia 2007 r.

Uchwała Nr IV/29/2007 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie : zmiany uchwały Nr XXiX/187/05 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 24 lutego 2004r. w sprawie ustalenia kryteriów i zasad sprzedaży lub oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości lokalowych stanowiących własność Miasta i Gminy Pleszew.
 
Pobierz teskt uchwały - format pdf