Protokół nr XV/2016 z XV Sesji Rady Miejskiej, która odbyła się w dniu 30 czerwca 2016r. w sali posiedzeń Urzędu Miasta i Gminy.

Protokół nr XV/2016 z XV Sesji Rady Miejskiej, która odbyła się w dniu 30 czerwca 2016r. w sali posiedzeń Urzędu Miasta i Gminy.