Zarządzenie Nr 180/VII/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 10 listopada 2016 r.

Zarządzenie Nr 180/VII/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 10 listopada 2016 r. w sprawie regulaminu Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Pleszewie.

Pobierz dokument - format pdf