Protokół nr XVIII/2016 z XVIII Sesji Rady Miejskiej, która odbyła się w dniu 10 listopada 2016 r.

Protokół nr XVIII/2016 z XVIII Sesji Rady Miejskiej, która odbyła się w dniu 10 listopada 2016 r.