Uchwała nr XX/248/2017 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 23 lutego 2017 r.

Uchwała nr XX/248/2017 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVIII/203/2016 z dnia 10 listopada 2016r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy.

Pobierz dokument - format pdf