Ogłoszenie z dnia 28-03-2017r.

Ogłoszenie z dnia 28-03-2017r. o przetargu ustnym ograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej, niezabudowanej położonej w miejscowości Zielona Łąka, oznaczonej w ewidencji gruntów numerem działki 245/3 o pow. 3000 m².

Pobierz  pełen tekst ogłoszenia - format pdf