Protokół nr XXI/2017 z XXI Sesji Rady Miejskiej, która odbyła się w dniu 30 marca 2017 r.

Protokół nr XXI/2017 z XXI Sesji Rady Miejskiej, która odbyła się w dniu 30 marca 2017 r.