Protokół nr XXVII/2017 z XXVII Sesji Rady Miejskiej, która odbyła się w dniu 9 listopada 2017 r.

Protokół nr XXVII/2017 z XXVII Sesji Rady Miejskiej, która odbyła się w dniu 9 listopada 2017 r.