Zarządzenie Nr 61/VII/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 27 marca 2018 r.

Zarządzenie Nr 61/VII/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania pożyczek dla stowarzyszeń z terenu Miasta i Gminy Pleszew na realizację zadań statutowych na terenie Miasta i Gminy Pleszew współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej lub z innych środków pomocowych

Pobierz dokument - format pdf