Zarządzenie Nr 81/VII/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 16 kwietnia 2018

Zarządzenie Nr 81/VII/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 16 kwietnia 2018 r. w sprawie: przeniesienia praw do nieruchomości zamiennej położonej w miejscowości Nowa Wieś.

Pobierz dokument - format pdf