Zarządzenie Nr 190/VII/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 3 września 2018

Zarządzenie Nr 190/VII/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 3 września 2018 w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej Miasta i Gminy Pleszew na 2019 rok

Pobierz dokument - format pdf