Protokół nr XXXIV/2018 z XXXIV Sesji Rady Miejskiej, która odbyła się w dniu 20 czerwca 2018 r.

Protokół nr XXXIV/2018 z XXXIV Sesji Rady Miejskiej, która odbyła się w dniu 20 czerwca 2018 r.