Jesteś tutaj:   

Jerzy Marian Szpunt, Dyrektor, oświadczenie majątkowe za rok 2002

Jerzy Marian Szpunt, Muzeum Regionalne, Dyrektor
 
I
Zasoby pieniężne
 
-    środki pieniężne zgromadzone w walucie polskiej
42 000 PLN
 
-    środki pieniężne zgromadzone w walucie obcej
300 EUR
 
-    papiery wartościowe
---------------
 
 
II
Nieruchomości
 
Opis
Powierzchnia
Tytuł prawny
Wartość
 
-    dom
---------------
---------------
---------------
 
-    mieszkanie
60 m2
spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu
50 000 PLN
 
-    gospodarstwo  rolne,
---------------
---------------
---------------
 
-    działka
500 m2
wspólnota małżeńska
2000 PLN
 
 
III
Udziały w spółkach handlowych
 
Nazwa
Ilość
więcej niż 10%
Dochody
 
-    nie dotyczy
---------------
---------------
---------------
 
-    nie dotyczy
---------------
---------------
---------------
 
 
IV
Akcje spółek handlowych
 
Nazwa
Ilość
Dochody
 
-    nie dotyczy
---------------
---------------
 
-    nie dotyczy
---------------
---------------
 
 
V
Mienie nabyte
 
-    nie dotyczy
 
-    nie dotyczy
 
 
VI
Prowadzenie/zarządzanie działalnością gospodarczą
Przychody
Dochody
 
-    nie dotyczy
 
---------------
 
-    nie dotyczy
 
---------------
 
 
VII
Pełnione funkcje w spółkach, spółdzielniach i fundacjach
 
Nazwa
Dochody
 
-    nie dotyczy
---------------
 
-    nie dotyczy
---------------
 
 
VIII
Inne dochody
 
Opis
Dochody
 
-    z tytułu zatrudnienia
38 535,62 PLN
 
 
IX
Mienie ruchome powyżej 10 000 PLN
 
-    Polonez CARO, rocznik 1998
 
 
X
Zobowiązania finansowe powyżej 10 000 PLN
 
-    nie dotyczy