Ogłoszenia 2019

Wykaz z dnia 23.12.2019

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zamierza wydzierżawić na okres do 3 lat grunt położony w Pleszewie przy ul. Bolesława Krzywoustego z przeznaczeniem pod dwa garaże. Grunt o łącznej pow. 30 m2 stanowi część działki nr 960/7 o powierzchni całkowitej 1.300 m2, ark. mapy 36, KW nr KZ1P/00017589/7.

Pobierz dokument - format pdf

Wykaz z dnia 20.12.2019

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zamierza wydzierżawić na okres 3 lat następujący grunt z przeznaczeniem na uprawy rolne:
Zawidowice grunt o pow. 0,77 ha (RVI), stanowiący działkę nr 2, ark. m. 1, Księga Wieczysta nr KZ1P/00038465/5.

Pobierz dokument - format pdf

Wykaz z dnia 20.12.2019

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zamierza wynająć na okres 2 lat pomieszczenie z przeznaczeniem na działalność gospodarczą położone w Pleszewie przy ul. Kubackiego 54:
Pomieszczenie nr 5/2 o pow. 51,00 m2, położone jest na działce nr 2796 o powierzchni 0,4556 ha  KW KZ1P/00002801/2 ark. mapy 43

Pobierz dokument - format pdf

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 11.12.2019

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew  ogłasza przetarg ustny nieograniczony na wydzierżawienie nieruchomości rolnej z przeznaczeniem na uprawy rolne, o pow. 0,7400 ha na okres do 5 lat, położonej w Zawidowicach KW KZ1P/00018222/4, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 41 RV, RVI ark. mapy 2.

Pobierz dokument - format pdf

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 11.12.2019

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew Ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych, niezabudowanych, położonych w miejscowości Zielona Łąka u zbiegu ulic Malinowej i Piaskowej, stanowiących jeden kompleks gruntowy, będących własnością Miasta i Gminy Pleszew.

Pobierz dokument - format pdf

Wykaz z dnia 09.12.2019

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zamierza wydzierżawić  na okres do 5 lat nieruchomość rolną z przeznaczeniem na uprawy rolne:
Sowina działka nr 110/9 o pow. 0,62 ha R V ark. m 2. Księga Wieczysta nr KZ1P/00017410/2.

Pobierz dokument - format pdf

Wykaz z dnia 09.12.2019

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zamierza oddać w dzierżawę na  okres  do 10 lat  grunt o łącznej pow. 0.3513 ha położony w Pleszewie, stanowiący działki nr 914, 917, 918, 921, 922, 925, 926, 929 o pow. 0.1747 ha, KW KZ1P/00038833/6 będący własnością Miasta i Gminy Pleszew i część działki nr 898/2 o pow. 0.1766 ha, KW KZ1P/00033775/6  będącej w użytkowaniu wieczystym Miasta i Gminy Pleszew ark m.33, zabudowany budynkiem Domu Kultury o pow. użytkowej 1015,31 m2.

Pobierz dokument - format pdf

Wykaz z dnia 09.12.2019

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zamierza wynająć  na okres dwóch lat pomieszczenia z przeznaczeniem na działalność gospodarczą położone w Pleszewie przy ul. Kubackiego 54.
Obiekt nr 54
-pomieszczenie nr 8 o pow. 164,00 m2 ,
-pomieszczenie nr 9 o pow. 81,83 m2 .

Pobierz dokument - format pdf

Wykaz z dnia 09.12.2019

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zamierza wydzierżawić na okres do 5 lat następujące nieruchomości rolne położone w Pleszewie przy ul. Śmieja Młyn z przeznaczeniem na uprawy rolne:
- działka nr 2231 o pow. 0,5106 ha /RV, RVI/, KW brak,
- działka nr 2232 o pow. 0,5106 ha /RV,RVI/, KW brak.

Pobierz dokument - format pdf

Wykaz z dnia 09.12.2019

Burmistrz Miasta  i Gminy Pleszew zamierza wydzierżawić na okres do 5 lat następującą nieruchomość rolną z przeznaczeniem na uprawy rolne: Lenartowice - grunt o pow. 0,2180 ha stanowiący część działki nr 192 o pow. całkowitej 1,8100 ha  ark. mapy 1, RV i R VI  KW KZ1P/00038567/0.

Pobierz dokument - format pdf

Wykaz z dnia 09.12.2019

Burmistrz Miasta  i Gminy  Pleszew  zamierza wydzierżawić na okres do 5 lat następującą nieruchomość rolną z przeznaczeniem na uprawy rolne: Lenartowice - grunt o pow. 0,5272 ha stanowiący część działki nr 218/4 o pow. całkowitej 0,8066 ha  RIIIa, RIVa, KZ1P/00017536/1.

Pobierz dokument - format pdf

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 09.12.2019

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 2, położonego w Kowalewie przy ul. Cegielnianej 1 na działce oznaczonej nr 35/4 o pow. 1.900 m2 KW nr KZ1P/00022388/6.

Pobierz dokument - format pdf

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 27.11.2019

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej, zabudowanej (dalej: nieruchomości) położonej w Pleszewie przy ul. 70 Pułku Piechoty.

Pobierz dokument - format pdf

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 22.11.2019

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych, niezabudowanych, położonych w miejscowości Borucin, będących własnością Miasta i Gminy Pleszew, zapisanych w KW nr KZ1P/00017377/8, oznaczonych ewidencyjnie nr działek: nr 80/1 o pow. 0,1298 ha ; nr 80/2 o pow. 0,1297 ha.

Pobierz dokument - format pdf

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 22.11.2019

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej, zabudowanej, położonej w miejscowości Bronów, będącej własnością Miasta i Gminy Pleszew, oznaczonej ewidencyjnie nr działki: 77/6 o pow. 0,1299 ha; zapisaną w KW nr KZ1P/00031940/0.

Pobierz dokument - format pdf

Wykaz z dnia 14.11.2019

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zamierza wynająć na okres 2 lat pomieszczenie z przeznaczeniem na działalność gospodarczą położone w Pleszewie przy ul. Kubackiego 54.

Pobierz dokument - format pdf

Wykaz z dnia 04.11.2019

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zamierza wynająć na okres 2 lat, pomieszczenie z przeznaczeniem na działalność gospodarczą, położone w Pleszewie przy ul. Kubackiego 55.

Pobierz dokument - format pdf

Wykaz z dnia 04.11.2019

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zamierza oddać w użyczenie na okres do 10 lat grunt o łącznej pow. 0.3513 ha położony w Pleszewie, stanowiący działki nr 914, 917, 918, 921, 922, 925, 926, 929 o pow. 0.1747 ha, KW KZ1P/00038833/6 będący własnością Miasta i Gminy Pleszew i część działki nr 898/2 o pow. 0.1766 ha, KW KZ1P/00033775/6 będącej w użytkowaniu wieczystym Miasta i Gminy Pleszew ark m.33, zabudowany budynkiem Domu Kultury o pow. użytkowej 1015,31 m2.

Pobierz dokument - format pdf

Wykaz z dnia 04.11.2019

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zamierza oddać w użyczenie pod budowę obiektu budowlanego na okres do 3 lat nieruchomość o pow. 0. 4659 ha położoną w Pleszewie, stanowiącą działkę nr 3605/13, KW KZ1P/00036484/0 będącą własnością Miasta i Gminy Pleszew.

Pobierz dokument - format pdf

Wykaz z dnia 04.11.2019

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zamierza wynająć na okres 5 lat dwa pomieszczenia handlowe położone w Pleszewie przy ul. Ogrodowej 8.

Pobierz dokument - format pdf

Wykaz z dnia 04.11.2019

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zamierza wydzierżawić na okres 5 lat następującą nieruchomość z przeznaczeniem na uprawy rolne: Zawidowice grunt o pow. 0.7400 ha, stanowiący działkę nr 41 RV, RVI Księga Wieczysta nr KZ1P/00018222/4.

Pobierz dokument - format pdf

Wykaz z dnia 04.11.2019

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zamierza sprzedać lokal mieszkalny nr 20 położony w Pleszewie przy ul. Poznańskiej 67 na działce oznaczonej nr 383/5 o pow. 432 m2 zapisanej w KW nr KZ1P/00011925/3.

Pobierz dokument - format pdf

Wykaz z dnia 24.10.2019

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zamierza wydzierżawić na okres do 5 lat następującą nieruchomość rolną z przeznaczeniem na uprawy rolne: Pleszew - grunt o pow. 0,4132 ha stanowiący działkę nr 2306 R VI ark. m 26. Księga Wieczysta KZ1P/00036805/7.

Pobierz dokument - format pdf

Wykaz z dnia 23.10.2019

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zamierza sprzedać w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokal mieszkalny nr 2, położony w budynku przy ul. Cegielnianej 1 w Kowalewie na działce oznaczonej nr 35/4 o pow. 1 900 m2 zapisanej w KW KZ1P/00022388/6. Dział III i IV księgi wieczystej wolny od wpisów.

Pobierz dokument - format pdf

Wykaz z dnia 18.10.2019

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zamierza wynająć na okres 1 roku budynek użytkowy z przeznaczeniem na działalność gospodarczą położony w Pleszewie przy ul. Kubackiego. Budynek nr 43 o pow. 159,00 m2 położony na części działki nr 2497/6 o powierzchni 1,0172 ha, KW nr KZ1P/00019712/3, ark. m.39.

Pobierz dokument - format pdf

Wykaz z dnia 10.10.2019

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zamierza sprzedać w trybie bezprzetargowym lokal mieszkalny nr 6 położony w budynku nr 1 przy ul. Cegielnianej w Kowalewie na działce oznaczonej nr 35/4 o pow. 1 900 m2 zapisanej w KW KZ1P/00022388/6

Pobierz dokument - format pdf

Wykaz z dnia 02.10.2019

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zamierza wynająć pomi eszczeni a i wiatę z przeznaczeniem na działaln ość gospodarczą położone w Pleszewie przy ul. Kubackiego (obiekt 52) na okres 1 roku Pomieszczenia nr 2 i 6 o łącznej pow. 427,79 m 2 oraz wiata o pow. 410,00 m 2 położone są na części działki nr 2497/5 o powierzchni 0,4675 ha KW nr Z1P/00019053/5 (ark.39).

Pobierz dokument - format pdf

Wykaz z dnia 02.10.2019

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zamierza wynająć na okres 3 lat pomieszczeni e handlowe położone w Pleszewie przy ul. Ogrodowej 8. Pomieszczenie nr 2 o pow. 11,77 m 2 wraz z przyległym gruntem tzw. wystawką o pow. 3 ,00m 2 usytuowane na części działki nr 822/2 o powierzchni całkowitej 0,6115 ha KW KZ1P/00017491/3 (ark. m. 33).

Pobierz dokument - format pdf

Wykaz z dnia 02.10.2019

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zamierza wynająć pomieszczenie z przeznaczeniem na działalność gospodarczą, położone w Pleszewie przy ul. Kubackiego (obiekt nr 55) na okres 1 roku. Pomieszczenie nr 3 o pow. 51,51 m2 położone jest na części działki nr 2322/2 o powierzchni 0,2250 ha KW KZ1P/00005342/7 ark. m. 43.

Pobierz dokument - format pdf

Wykaz z dnia 01.10.2019

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zamierza sprzedać nieruchomości gruntowych, niezabudowanych położonych w miejscowości Zielona Łąka u zbiegu ulic Malinowej i Piaskowej, stanowiących jeden kompleks gruntowy w trybie przetargu ustnego nieograniczonego.
- Działka nr 101/4    Pow. 0,0669 ha    Nr KW. KZ1P/00018955/1
- Działka nr 102/1    Pow. 0,0473 ha    Nr KW. KZ1P/00018955/1
- Działka nr 103/2    Pow. 0,0051 ha    Nr KW. KZ1P/00018956/8

Pobierz dokument - format pdf

Wykaz z dnia 24.09.2019

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zamierza sprzedać nieruchomość gruntową zabudowaną, położoną w Pleszewie przy ulicy 70 Pułku Piechoty,w trybie przetargu ustnego nieograniczonego. Działka oznaczona w ewidencji gruntów jako nr 2978 o powierzchni 0,7098 ha KW nr KZ1P/0014646/4.

Pobierz dokument - format pdf

Wykaz z dnia 24.09.2019

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zamierza wnieść aport rzeczowy do majątku Przedsiębiorstwa Komunalnego Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Pleszewie w postaci nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Pleszewie między ulicami Kaliską i Polną, stanowiącej działki nr:
- 2257 o pow. 0,2920 ha
- 2252 o pow. 0,3100 ha
zapisane w KW nr KZ1P/00033633/9, o wartości rynkowej 461.130,00 zł netto.

Pobierz dokument - format pdf

Wykaz z dnia 11.09.2019

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zamierza sprzedać w drodze bezprzetargowej lokal mieszkalny nr 8, położony w budynku nr 36a przy ul. Bolesława Chrobrego w Kowalewie na działce oznaczonej nr 72/1 o pow. 2.735 m2, zapisanej w KW nr KZ1P/00018631/4.

Pobierz dokument - format pdf

Wykaz z dnia 09.09.2019

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zamierza wynająć w na okres 3 lat pomieszczenia handlowe położone w Pleszewie przy ul. Ogrodowej 8.

Pobierz dokument - format pdf

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 02.09.2019

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych, zabudowanych i zagospodarowanych, położonych w Pleszewie przy ul. Fabrycznej, będących własnością Miasta i Gminy Pleszew,

Pobierz dokument - format pdf

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 29.08.2019

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych, niezabudowanych, położonych w Pleszewie pomiędzy ulicami Śmieja Młyn, Polnej i Wschodniej, będących własnością Miasta i Gminy Pleszew.

Pobierz dokument - format pdf

Wykaz z dnia 27.08.2019

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zamierza sprzedać lokal mieszkalny nr 1 położony w Pleszewie przy ul. Poznańskiej 69 na działce oznaczonej nr 383/23 o pow. 251 m2 zapisanej w KW nr KZ1P/00017432/2.

Pobierz dokument - format pdf

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 27.08.2019

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 10, położonego w Pleszewie przy ul. Rynek nr 10 na działkach oznaczonych nr 1036/1 o pow. 422 m2 i 1036/2 o pow. 492 m2 KW nr KZ1P/00017809/6.

Pobierz dokument - format pdf

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 21.08.2019

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew ogłasza przetarg ustny nieograniczony na wydzierżawienie nieruchomości rolnej z przeznaczeniem na uprawy rolne, o pow. 2.5600 ha na okres 5 lat, położonej w Korzkwach KW KZ1P/00035342/6, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 7 ( RIVb-2.2900 ha i RV-0.2700 ha ) ark. mapy 1.

Pobierz dokument - format pdf

Wykaz z dnia 21.08.2019

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zamierza wydzierżawić na okres 5 lat nieruchomość rolną z przeznaczeniem na uprawy rolne:
Pleszew - część działki nr 1966/6 o pow. 0,1800 ha RV, KW KZ1P/00006572/5.

Pobierz dokument - format pdf

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 14.08.2019

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych , niezabudowanych , położonych w Kowalewie przy ulicy Bolesława Chrobrego będących własnością Miasta i Gminy Pleszew.

Pobierz dokument - format pdf

Wykaz z dnia 08.08.2019

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zamierza wydzierżawić na okres 5 lat nieruchomość rolną z przeznaczeniem na uprawy rolne:
Rokutów - działka nr 53/4 o pow. 1,8345 ha  R V ark. 2. Księga Wieczysta  KZ1P/00036977/3.

Pobierz dokument - format pdf

Wykaz z dnia 08.08.2019

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zamierza wydzierżawić na okres jednego roku nieruchomość rolną z przeznaczeniem na uprawy rolne:
Pleszew - działka nr 23/82  o pow. 3,2732 ha  R IVa, 
Pleszew - działka nr 23/84 o pow. 0,2862 ha  R IVa. Księga Wieczysta - KZ1P/00004523/3 .

Pobierz dokument - format pdf

Wykaz z dnia 08.08.2019

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zamierza wynająć na okres 1 roku pomieszczenie z przeznaczeniem na działalność gospodarczą położone w Pleszewie przy ul. Kubackiego 54 : Pomieszczenie nr 7-1 o pow. 162,34 m2.
Pomieszczenie położone jest na części działki nr 2796 o powierzchni 0,4556 ha KW KZ1P/00002801/2 (ark.m. 43).

Pobierz dokument - format pdf

Wykaz z dnia 08.08.2019

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zamierza wydzierżawić na okres 5 lat nieruchomość rolną z przeznaczeniem na uprawy rolne:
Lenartowice - działka nr 99 o pow. 1,7800 ha  R IVb , ŁV . Księga Wieczysta - KZ1P/00017536/1

Pobierz dokument - format pdf

Wykaz z dnia 08.08.2019

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zamierza wydzierżawić na okres 5 lat nieruchomość rolną z przeznaczeniem na uprawy rolne:
Brzezie działka nr 161/2 o pow. 1,1700 ha, RIVa 0,0300ha, RV 1,1400 ha, ark. m. 1, Księga Wieczysta nr KZ1P/00038363/0.

Pobierz dokument - format pdf

Wykaz z dnia 08.08.2019

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zamierza wydzierżawić na okres 5 lat nieruchomość rolną z przeznaczeniem na uprawy rolne:
Kowalew działka nr 141 o pow. 1,1500 ha (RIVa 0,4400 ha, RIVb 0,7100 ha), ark. m. 16, KW nr KZ1P/00034237/0.

Pobierz dokument - format pdf

Wykaz z dnia 08.08.2019

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zamierza wydzierżawić na okres 5 lat nieruchomość rolną z przeznaczeniem na uprawy rolne:
Pleszew - działka nr 2214 o pow. 1,0206 ha (RV 0,2901 ha, RVI 0,7305 ha), ark. m. 27. Księga Wieczysta - KZ1P/0006329/7

Pobierz dokument - format pdf

Wykaz z dnia 08.08.2019

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zamierza wydzierżawić na okres 5 lat nieruchomość rolną z przeznaczeniem na uprawy rolne:
Pleszew - grunt o pow. 0,2320 ha R VI, stanowiący działkę nr 2361, ark. m.40. Księga Wieczysta KZ1P/00034534/2.

Pobierz dokument - format pdf

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 06.08.2019

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej, zabudowanej, położonej w miejscowości Bronów, będącej własnością Miasta i Gminy Pleszew.

Pobierz dokument - format pdf

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 06.08.2019

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych, niezabudowanych, położonych w miejscowości Borucin, będących własnością Miasta i Gminy Pleszew.

Pobierz dokument - format pdf

Wykaz z dnia 19.07.2019

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zamierza wydzierżawić na okres 5 lat nieruchomość rolną z przeznaczeniem na uprawy rolne:
Korzkwy działka nr 7 o pow. 2.5600 ha (R IVb-2.2900 ha, R V- 0.2700 ha) ark. m 1,Księga Wieczysta nr KZ1P/00035342/6.

Pobierz dokument - format pdf

Wykaz z dnia 19.07.2019

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zamierza wydzierżawić na okres do 6 lat następującą nieruchomość rolną z przeznaczeniem na uprawy rolne :
Sowina Błotna - grunt o pow. 2.5000 ha stanowiący działkę nr 20 (RIIIa-0.0700ha, RIIIb- 0.4500 ha, RIVa-0.2300ha, RIVb-1.0800ha, RV-0.6600 ha, W-0.0100 ha) . Księga Wieczysta - KZ1P/00037224/7.

Pobierz dokument - format pdf

Wykaz z dnia 19.07.2019

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zamierza wydzierżawić na okres do 6 lat następującą nieruchomość rolną z przeznaczeniem na uprawy rolne :
Bógwidze grunt o pow. 1.5800 ha stanowiący działk i nr 20/8, 20/12, 20/14 R IVb. Księga Wieczysta KZ1P/00039444/9

Pobierz dokument - format pdf

Wykaz z dnia 16.07.2019

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do przekazania w formie aportu do Pleszewskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Pleszewie .

Pobierz dokument - format pdf

Wykaz z dnia 16.07.2019

Wykaz nieruchomości gruntowych zabudowanych i zagospodarowanych, położonych w Pleszewie przy ulicy Fabrycznej, przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego.

Pobierz dokument - format pdf

Wykaz z dnia 10.07.2019

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zamierza sprzedać w drodze bezprzetargowej lokal mieszkalny nr 12 położony w budynku nr 36a przy ul. Bolesława Chrobrego w Kowalewie na działce oznaczonej nr 72/1 o pow. 2.735 m2 zapisanej w KW nr KZ1P/00018631/4.

Pobierz dokument - format pdf

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 05.07.2019

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zamierza oddać w użyczenie na okres do 3 lat nieruchomości położone w Pleszewie przy ul. Fabrycznej, oznaczone w ewidencji gruntów jako działka nr 2445/17 o pow. 0.0266 ha KW KZ1P/00039646/5 i działka nr 2445/19 o pow. 1.9791 ha KW KZ1P/00017072/0 ark. m. 39 zagospodarowane, zabudowane budynkiem administracyjnym i portiernią z pomieszczeniami biurowymi, budynkiem mieszkalno socjalnym, halą warsztatowo magazynowo biurową, stac ją diagnostyki, kotłownią, warsztatami, budynkiem garażowym magazynem sprzętu i narzędzi. Na nieruchomości znajdują się place manewrowe, magazynowe i parkingi częściowo utwardzone elementami betonowymi, częściowo nieutwardzone. Na terenach nieruchomości zn ajduje się Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.

Pobierz dokument - format pdf

Wykaz z dnia 26.06.2019

Wykaz nieruchomości gruntowych, niezabudowanych położonych w Kowalewie przy ulicy Bolesława Chrobrego, przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego.

Pobierz dokument - format pdf

Wykaz z dnia 26.06.2019

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zamierza sprzedać w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy, lokal mieszkalny nr 2 położony w Pleszewie przy ul. Marszewskiej 40 na działkach oznaczonych nr 1450 i 1451/1 o łącznej pow. 1 565 m2 zapisanych w KW nr KZ1P/00015852/8.

Pobierz dokument - format pdf

Wykaz z dnia 26.06.2019

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zamierza oddać w użyczenie na okres do 3 lat nieruchomość położoną w Suchorzewie oznaczoną w ewidencji gruntów jako część działki nr 20/10 ark. m.26 zapisanej w KW nr KZ1P/00019191/4 o pow. 0.1672 ha z przeznaczeniem pod pasiekę rodzin pszczelich.

Pobierz dokument - format pdf

Wykaz z dnia 24.06.2019

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zamierza sprzedać w drodze bezprzetargowej lokal mieszkalny nr 6 położony w budynku nr 36a przy ul. Bolesława Chrobrego w Kowalewie na działce oznaczonej nr 72/1 o pow. 2.735 m2 zapisanej w KW nr KZ1P/00018631/4.

Pobierz dokument - format pdf

Wykaz z dnia 19.06.2019

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zamierza wydzierżawić w trybie bezprzetargowym na okres 3 lat następujące nieruchomości grunt owe położone w Pleszewie przy ul. Michałowskiego z przeznaczeniem na poszerzenie siedliska.

Pobierz dokument - format pdf

Wykaz z dnia 13.06.2019

Wykaz nieruchomości gruntowych niezabudowanych, położonych w miejscowości Borucin przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego.

Pobierz dokument - format pdf

Wykaz z dnia 13.06.2019

Wykaz z dnia 13.06.2019 nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Lenartowicach, przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej.

Pobierz dokument - format pdf

Wykaz z dnia 13.06.2019

Wykaz z dnia 13.06.2019 nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w miejscowości Bronów przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego.

Pobierz dokument - format pdf

Wykaz z dnia 11.06.2019

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zamierza sprzedać lokal mieszkalny nr 7 położony w budynku nr 63 przy ul. Poznańskiej w Pleszewie na działce oznaczonej nr 380/1 o pow. 1.254 m2 zapisanej w KW nr KZ1P/00017586/6.

Pobierz dokument - format pdf

Wykaz z dnia 30.05.2019

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zamierza wydzierżawić na cele mieszkaniowe na okres do 10 lat część nieruchomości zabudowanej stanowiącej działkę nr 24/2  ark.m.12  zapisaną w KW KZ1P/00033436/8 położoną w Kowalewie przy ul. Dworcowej 15

Pobierz dokument - format pdf

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 27.05.2019

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych, niezabudowanych, położonych w Pleszewie pomiędzy ulicami Śmieja Młyn, Polnej i Wschodniej, będących własnością Miasta i Gminy Pleszew..

Pobierz dokument - format pdf

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 15.05.2019

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej, niezabudowanej, położonej w Lenartowicach, będącej własnością Miasta i Gminy Pleszew, oznaczoną ewidencyjnie nr działki: 140/10 o pow. 0,0535 ha; zapisaną w KW nr KZ1P/00039352/7.

Pobierz dokument - format pdf

Wykaz z dnia 06.05.2019

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zamierza wynająć na okres 3 lat pomieszczenia handlowe położone w Pleszewie przy ul. Ogrodowej 8.

Pobierz dokument - format pdf

Wykaz z dnia 06.05.2019

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zamierza wynająć na okres 1 roku pomieszczenie wraz z gruntem z przeznaczeniem na działalność gospodarczą, położone w Pleszewie przy ul. Kubackiego 55.

Pobierz dokument - format pdf

Wykaz z dnia 06.05.2019

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zamierza wydzierżawić na okres 5 lat grunt położony w Pleszewie przy ul. Ogrodowej 8.

Pobierz dokument - format pdf

Wykaz z dnia 06.05.2019

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zamierza wydzierżawić na okres 5 lat następujący grunt rolny: Pacanowie działka nr 41 o pow. 0,52 ha RV, ark. m. 21. Księga Wieczysta nr KZ1P/00034543/8.

Pobierz dokument - format pdf

Wykaz z dnia 06.05.2019

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zamierza wydzierżawić grunt na poszerzenie siedliska, położony w Pleszewie przy ul. Bolesława Krzywoustego 8 na okres 3 lat.

Pobierz dokument - format pdf

Wykaz z dnia 11.04.2019

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zamierza sprzedać w trybie przetargu ustnego nieograniczonego
- Działka nr    2247/4 Pow. 2,1242 ha    Nr KW KZ1P/00017015/3
- Działka nr    2243/4 Pow. 3,2050 ha    Nr KW KZ1P/00036932/6
Przedmiotowe działki położone są w Pleszewie pomiędzy ulicami Śmieja Młyn, Polną i Wschodnią.

Pobierz dokument - format pdf

Wykaz z dnia 11.04.2019

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zamierza wydzierżawić na okres do 5 lat grunt rolny   z przeznaczeniem pod uprawy rolne : Lenartowice - działka nr 171 o pow. 0.2300 ha, klasoużytek  ŁV, Księga Wieczysta KZ1P/00017536/1.

Pobierz dokument - format pdf

Wykaz z dnia 11.04.2019

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zamierza wydzierżawić na okres do 5 miesięcy grunt z przeznaczeniem na stoisko handlowe sprzedaż lodów usytuowane w Pleszewie przy ul. Rynek. Grunt położony jest na części działki nr 1028/1 o pow. 4,50 m2 KW KZ1P/00014646/4, stanowiący płytę Rynku od strony zachodniej.

Pobierz dokument - format pdf

Wykaz z dnia 10.04.2019

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zamierza oddać w użyczenie na okres do 5 lat nieruchomość położoną w Pleszewie przy ul. Osiedlowej oznaczoną w ewidencji gruntów jako część działki o pow. 38m2 nr 382/11 zapisanej w KW KZ1P/00023174/0 ark. m.27, o łącznej pow. 0.0648 ha .

Pobierz dokument - format pdf

Wykaz z dnia 10.04.2019

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zamierza wydzierżawić na okres do 5 lat następującą nieruchomość rolną z przeznaczeniem na uprawy rolne: Grodzisko - działka nr 17 o pow. 0.8800 ha R IVa ark. m. 1 Księga Wieczysta KZ1P/00037160/0.

Pobierz dokument - format pdf

Wykaz z dnia 10.04.2019

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zamierza wydzierżawić na okres do 5 lat następującą nieruchomość rolną z przeznaczeniem na uprawy rolne: Grodzisko - część działki nr 110/13 o pow. 0.2500 ha, RV ark. m. 1. KW KZ1P/00017071/3.

Pobierz dokument - format pdf

Ogłoszenie z dnia 10.04.2019

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew ogłasza I przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej, niezabudowanej położonej w Sowinie, będącej własnością Miasta i Gminy Pleszew, zapisanej w KW nr KZ1P/00017410/2 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Pleszewie IV Wydział Ksiąg Wieczystych, oznaczonej w ewidencji gruntów numerem działki 110/10 o pow. 700 m2.

Pobierz dokument - format pdf

Ogłoszenie z dnia 10.04.2019

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew ogłasza I przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej, niezabudowanej położonej w Pleszewie przy ul. Bolesława Krzywoustego, będącej własnością Miasta i Gminy Pleszew, zapisanej w KW nr KZ1P/00036881/3 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Pleszewie IV Wydział Ksiąg Wieczystych, oznaczonej w ewidencji gruntów numerem działki 957/13 o pow. 1.508 m2.

Pobierz dokument - format pdf

Ogłoszenie z dnia 03.04.2019

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 10, położonego w Pleszewie przy ul. Rynek nr 10 na działkach oznaczonych nr 1036/1 o pow. 422 m2 i 1036/2 o pow. 492 m2 KW nr KZ1P/0007809/

Pobierz dokument - format pdf

Wykaz z dnia 22.03.2019

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zamierza wydzierżawić na okres do 5 lat grunt rolny z przeznaczeniem pod uprawy rolne :
Lenartowice - działka nr 62/2 o pow. 2.4091 ha, RIIIa(0.5552), RIVa(1.8539),  Księga Wieczysta KZ1P/00034635/0.

Pobierz dokument - format pdf

Wykaz z dnia 19.03.2019

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zamierza sprzedać w trybie bezprzetargowym lokal mieszkalny nr 53 położony w Pleszewie przy ul. Mieszka I 6 na działce oznaczonej nr 3017/12 o pow. 4.540 m2 zapisanej w KW nr KZ1P/00017563/9.

Pobierz dokument - format pdf

Wykaz z dnia 19.03.2019

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zamierza sprzedać w trybie bezprzetargowym lokal mieszkalny nr 3 położony w Grodzisku 72 na działce oznaczonej nr 121/2 o pow.2.500 m2 zapisanej w KW nr KZ1P/00021302/3.

Pobierz dokument - format pdf

Wykaz z dnia 05.12.2018

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zamierza wydzierżawić nieruchomość położoną w Pleszewie przy ul. Bolesława Krzywoustego na okres 5 lat z przeznaczeniem pod działalność sportowo-rekreacyjną. Grunt o pow. 2 843 m2 stanowi część działki nr 957/14 ark. m. 37 KW KZ1P/00036881/3 na którym znajduje się boisko "ORLIK 2012".

Pobierz dokument - format pdf

Wykaz z dnia 05.03.2019

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zamierza wynająć pomieszczenie z przeznaczeniem na działalność gospodarczą położone w Pleszewie przy ul. Kubackiego na okres 3 lat. Pomieszczenie nr 1 o pow. 61,60 m2 usytuowane w budynku nr 52 położonym na części działki nr 2497/5 o powierzchni całk. 0.4675 ha KW KZ1P/00019053/5 (ark.39).

Pobierz dokument - format pdf

Ogłoszenie z dnia 21.02.2019

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w miejscowości Zawady. Nieruchomość stanowi własność Miasta i Gminy Pleszew, oznaczona ewidencyjnie nr działki 57 o pow. 0,5100 ha, zapisana w KW nr KZ1P/00038832/9.

Pobierz dokument - format pdf

Wykaz z dnia 14.02.2019

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zamierza sprzedać w trybie przetargu ustnego nieograniczonego, lokal mieszkalny nr 10 położony w Pleszewie przy ul. Rynek nr 10 na działkach oznaczonych nr 1036/1 o pow. 422 m2 i 1036/2 o pow. 492 m2 KW nr KZ1P/0007809/6.

Pobierz dokument - format pdf

Wykaz z dnia 14.02.2019

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zamierza sprzedać w trybie przetargu ustnego ograniczonego, niezabudowaną działkę nr: 957/13 o  pow. 1.508 m2 zapisaną w KW nr KZ1P/00036881/3, położoną w Pleszewie przy ulicy Bolesława Krzywoustego,

Pobierz dokument - format pdf

Wykaz z dnia 14.02.2019

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zamierza sprzedać w trybie przetargu ustnego ograniczonego, niezabudowaną działkę nr: 110/10 o  pow. 700 m2 zapisaną w KW nr KZ1P/00017410/2 położonej w Sowinie.

Pobierz dokument - format pdf

Wykaz z dnia 04.02.2019

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zamierza wydzierżawić na okres 1 roku staw położony w Pleszewie przy ul. Lipowej. Staw położony jest na części działki nr 2986/19 o powierzchni 0.2721 ha ( pow. całkowita działki 0.3274 ha ) KW nr KZ1P/00016778/2, ark. m.34.

Pobierz dokument - format pdf

Wykaz z dnia 29.01.2019

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zamierza wydzierżawić na okres do 5 lat następującą nieruchomość rolną z przeznaczeniem na uprawy rolne: Kuczków - działka nr 128/7, 128/10, 128/11, 128/13 i 128/14 o pow. łącznej 0.9700 ha R IIIa, Księga Wieczysta nr KZ1P/00035260/7, ark. mapy 2.

Pobierz dokument - format pdf

Wykaz z dnia 29.01.2019

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zamierza wydzierżawić na okres do 5 lat następującą nieruchomość rolną położoną z przeznaczeniem pod uprawy rolne: Taczanów Drugi - działka nr 25 o pow. 0.4200 ha i działka nr 116 o pow. 0.7100 RIIIa, Księga Wieczysta KZ1P/00037590/3.

Pobierz dokument - format pdf

Wykaz z dnia 29.01.2019

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zamierza wydzierżawić na okres do 5 lat następującą nieruchomość rolną z przeznaczeniem na uprawy rolne: Lenartowice działka nr 42 o pow. 0.6700 ha RVI, ark. m. 3, KW nr KZ1P/00015863/8..

Pobierz dokument - format pdf

Wykaz z dnia 24.01.2019

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zamierza wydzierżawić na okres do 5 lat nieruchomość rolną z przeznaczeniem na uprawy rolne: Sowina działka nr 19 o pow. 0.4900 ha R IIIa 0.3200 ha, RV 0.1700 ha, ark. m 2. Księga Wieczysta nr KZ1P/00038602/8.

Pobierz dokument - format pdf

Wykaz z dnia 15.01.2019

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zamierza oddać w użyczenie na okres do 3 lat zabudowaną nieruchomość o pow.17m2 położoną w Pleszewie przy ul. św. Brata Alberta.

Pobierz dokument - format pdf

Wykaz z dnia 07.01.2019

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zamierza oddać w użyczenie na okres do 3 lat zabudowaną nieruchomość położoną w Pleszewie przy ul. Bolesława Krzywoustego oznaczoną w ewidencji gruntów jako część działki nr 960/7 ark. m.36 zapisaną w KW nr KZ1P/0 0017589/7 o pow. 0.1270 ha

Pobierz dokument - format pdf

Wykaz z dnia 07.01.2019

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zamierza oddać w użyczenie na okres do 3 lat zabudowaną nieruchomość położoną w Pleszewie przy ul. Kazimierza Wielkiego oznaczoną w ewidencji gruntów jako działki nr 3034/14, 3034/15, 3034/8, 3034/7, 3040/45 zapisane w KW KZ1P/00019039/1 i działki nr 3034/12, 3034/16 zapisane w KW nr KZ1P/00038313/5 ark. m.37 o łącznej pow. 4259m2.

Pobierz dokument - format pdf

Wykaz z dnia 07.01.2019

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zamierza oddać w użyczenie na okres do 3 lat zabudowaną nieruchomość położoną w Pleszewie przy ul. św. Brata Alberta oznaczoną w ewidencji gruntów jako część działek nr 2186/3, 2183/1, 2199/3 zapisanych w KW KZ1P/00010458/1 i działek nr 2185/3, 2184/3 zapisanych w KW nr KZ1P/00012012/7 ark. m.27, o łącznej pow. 1977m2

Pobierz dokument - format pdf