Protokół nr XXXVI/2018 z XXXV Sesji Rady Miejskiej, która odbyła się w dniu 27 września 2018 r.

Protokół nr XXXVI/2018 z XXXVI Sesji Rady Miejskiej, która odbyła się w dniu 27 września 2018 r.