Zarządzenie Nr 20/VIII/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 14 lutego 2019

Zarządzenie Nr 20/VIII/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 14 lutego 2019 w sprawie zasad udzielania pożyczek przeznaczonych na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków usytuowanych na terenie Miasta i Gminy Pleszew.

Pobierz dokument - format pdf