Przetarg nieograniczony Miasta i Gminy Pleszew ZP.271.6.2019

Ogłoszenie o zamówieniu dotyczące postępowania pn. "Bieżące utrzymanie zieleni na terenie Miasta i Gminy Pleszew": Ogłoszenie nr 533895-N-2019 z dnia 5 kwietnia 2019 r. (format pdf).

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): SIWZ ZP.271.6.2019 (format zip).

Odpowiedź na zapytanie do SIWZ: Odpowiedź z dnia 10 kwietnia 2019 r. (format pdf).

Informacja z art. 86 ust. 5: Informacja z otwarcia ofert w dniu 15 kwietnia 2019 r. (format pdf).

Informacja o wyborze ofert najkorzystniejszych: Informacja z dnia 25 kwietnia 2019 r. (format pdf).