Ogłoszenie z dnia 10.04.2019

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew ogłasza I przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej, niezabudowanej położonej w Pleszewie przy ul. Bolesława Krzywoustego, będącej własnością Miasta i Gminy Pleszew, zapisanej w KW nr KZ1P/00036881/3 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Pleszewie IV Wydział Ksiąg Wieczystych, oznaczonej w ewidencji gruntów numerem działki 957/13 o pow. 1.508 m2.

Pobierz dokument - format pdf