Zarządzenie Nr 37/VIII/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 15 marca 2019

Zarządzenie Nr 37/VIII/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 15 marca 2019 r. w sprawie: zmiany Zarządzenia Nr 3/VI/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie podziału środków i zasad finansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto i Gminę Pleszew.

Pobierz dokument - format pdf