Przetarg nieograniczony Miasta i Gminy Pleszew ZP.271.7.2019

Ogłoszenie o zamówieniu: Ogłoszenie nr 540158-N-2019 z dnia 19 kwietnia 2019 r. (format pdf).

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (dalej SIWZ): SIWZ z dnia 19 kwietnia 2019 r. (format zip).

Dokumentacja projektowa: załączniki nr 9-11 do SIWZ (format zip).

Odpowiedź na zapytanie: Pismo z dnia 6 maja 2019 r. (format pdf).

UWAGA! ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT! Termin upływa 14 maja 2019 r. o godzinie 10:00.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: Ogłoszenie nr 540086939-N-2019 z dnia 6 maja 2019 r. (format pdf).

Informacja z art. 86 ust. 5: Informacja z dnia 15 maja 2019 r. o złożonych ofertach (format pdf).

Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej: Informacja z dnia 31 maja 2019 r. (format pdf).