Wykaz z dnia 24.09.2019

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zamierza wnieść aport rzeczowy do majątku Przedsiębiorstwa Komunalnego Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Pleszewie w postaci nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Pleszewie między ulicami Kaliską i Polną, stanowiącej działki nr:
- 2257 o pow. 0,2920 ha
- 2252 o pow. 0,3100 ha
zapisane w KW nr KZ1P/00033633/9, o wartości rynkowej 461.130,00 zł netto.

Pobierz dokument - format pdf