Wykaz z dnia 24.09.2019

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zamierza sprzedać nieruchomość gruntową zabudowaną, położoną w Pleszewie przy ulicy 70 Pułku Piechoty,w trybie przetargu ustnego nieograniczonego. Działka oznaczona w ewidencji gruntów jako nr 2978 o powierzchni 0,7098 ha KW nr KZ1P/0014646/4.

Pobierz dokument - format pdf