Przetarg nieograniczony Miasta i Gminy Pleszew nr ZP.271.18.2019

Ogłoszenie o zamóweniu na "Budowę oświetlenia na skrzyżowaniu ulic: 70-Pułku Piechoty w Pleszewie i Dmowskiego" - ogłoszenie zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych dn. 15.10.2019 r. - format pdf

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia :

SIWZ z załącznikami nr 1-8 i 10-11 - format zip

Załączniki nr 9 do SIWZ - dokumentacja część 1 - format zip

Załączniki nr 9 do SIWZ - dokumentacja część 2 - format zip

UWAGA !  SIWZ została skompresowana do formatu zip. Przed wykorzystaniem zaleca się zapisać pliki na dysku lokalnym i rozpakować.

Zmiana treści SIWZ - dokumenty zamieszczone dn. 18.10.2019 r. - format zip

Informacje z otwarcia ofert - dokument zamieszczony dn. 30.10.2019 r. - format pdf

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - dokument zamieszczony dn. 21.11.2019 r. - format pdf