Wykaz z dnia 23.10.2019

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zamierza sprzedać w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokal mieszkalny nr 2, położony w budynku przy ul. Cegielnianej 1 w Kowalewie na działce oznaczonej nr 35/4 o pow. 1 900 m2 zapisanej w KW KZ1P/00022388/6. Dział III i IV księgi wieczystej wolny od wpisów.

Pobierz dokument - format pdf