Postępowanie Miasta i Gminy Pleszew na usługę społeczną nr ZP.271.24.2019

Ogłoszenie o zamówieniu na usługę społeczną pn. "Świadczenie usług pocztowych na rzecz Urzędu Miasta i Gminy w Pleszewie w 2020 r." - ogłoszenie wraz z załącznikami nr 1-3 - format zip

UWAGA ! Dokumentacja została skompresowana do formatu zip. Przed wykorzystaniem zaleca się zapisać pliki na dysku lokalnym i rozpakować.

Zmiana ogłoszenia o zamówieniu - dokument zamieszczony dn. 4.12.2019 r. - format pdf

UWAGA ! Zamawiający przedłużył termin składania ofert do 11.12.2019 r. godz. 10:00.

Wyjaśnienia i zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu - dokumenty zamieszczone dn. 6.12.2019 r. - format zip

Informacja o udzieleniu zamówienia - dokument zamieszczony dn. 09.01.2020 r. - format pdf