Porządek obrad XVII sesji Rady Miejskiej w Pleszewie w dniu 20 styczeń 2020 r.

Porządek obrad XVII sesji Rady Miejskiej w Pleszewie w dniu 20 styczeń 2020 r.

1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Podjęcie uchwał w sprawie:

a) wyrażenia zgody na nabycie do gminnego zasobu nieruchomości działek nr 2288, 2289, 2290, 2291/2 położonych w Pleszewie,
b) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Pleszew w rejonie ulic Kaliskiej, Wschodniej i Piaski,
c) przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu skargi Prokuratora Okręgowego w Ostrowie Wielkopolskim wraz z odpowiedzią na skargę.

4. Zakończenie obrad.

Terminarz komisji