Przetarg nieograniczony Miasta i Gminy Pleszew ZP.042.1.2020

Ogłoszenie o zamówieniu na  "Rozbudowę ul. Targowej w Pleszewie" - ogłoszenie zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych dn. 21.02.2020 r. - format pdf

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia :

SIWZ z załącznikami nr 1-8, 12 i 13 - format zip

Załączniki nr 9-11 do SIWZ - kosztorysy, dokumentacja projektowa, STWiORB :

Etap I - kolizje - format zip

Etap II - rozbudowa drogi - format zip

UWAGA !  Dokumentacja przetargowa została skompresowana do formatu zip. Przed wykorzystaniem zaleca się zapisać pliki na dysku lokalnym i rozpakować.

Wyjaśnienia i zmiany treści SIWZ - dokumenty zamieszczone dn. 5.03.2020 r. - format zip

Informacje z otwarcia ofert - dokument zamieszczony dn. 11.03.2020 r. - format pdf

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - dokument zamieszczony dn. 16.04.2020 r. - format pdf