Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 24.02.2020

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew ogłasza w dniu 3 kwietnia 2020 r. (piątek) o godz. 11:00 I rokowania po dwóch przetargach zakończonych wynikiem negatywnym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych, położonych w miejscowości Borucin, oznaczonych w ewidencji gruntów jako:

- dz. nr 80/1 o pow. 0,1298 ha, zapisana w KW nr KZ1P/00017377/8
- dz. nr 80/2 o pow. 0,1297 ha, zapisana w KW nr KZ1P/00017377/8.

Pobierz dokument - format pdf