Przetarg nieograniczony Miasta i Gminy Pleszew WI.042.02.2020

Ogłoszenie o zamówieniu: ogłoszenie 531343-N-2020 z dnia 15 kwietnia 2020 r. (format pdf).

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

SIWZ (format pdf),

załączniki 1-7 (format docx),

załącznik 8 (format pdf),

załącznik 9 (format pdf).

Transmisja z otwarcia ofert dostępna będzie dnia 27 kwietnia 2020, pod adresem  https://www.youtube.com/channel/UCuRkKX8INJP5urV0aSrj2Yg od godz. 10:15 do godziny 12:00.

Zestawienie złożonych ofert do pobrania: informacja z art. 86 ust. 5 z dnia 27 kwietnia 2020 r. (format pdf).

Informacja z dnia 20 maja 2020 r.: informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej (format pdf).