Wykaz z dnia 14.07.2020

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zamierza sprzedać w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokal użytkowy nr 3, położony w budynku przy ul.Kowalewiec 2 w Kowalewie na działce oznaczonej nr 6/1 o pow. 4.284 m2 zapisanej w KW nr KZ1P/00018632/1. Dział III i IV księgi wieczystej wolny od wpisów.

Pobierz dokument - format pdf