Przetarg nieograniczony Miasta i Gminy Pleszew WI.271.8.2020

Ogłoszenie o zamówieniu pn. "Przebudowa ciągu ulic: Zamkowej, Ogrodowej, Słowackiego polegająca na budowie ścieżek rowerowych" w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Budowa ścieżek rowerowych w Pleszewie" - ogłoszenie zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych dn. 31.07.2020 r. - format pdf

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia :

SIWZ z załącznikami nr 1-8, 12 i 14 - format zip

Załączniki nr 9-11 do SIWZ - kosztorysy, dokumentacja projektowa oraz STWiORB - format zip

Załącznik nr 13 do SIWZ - klucz publiczny - plik ASC

UWAGA !  Dokumentacja przetargowa została skompresowana do formatu zip. Przed wykorzystaniem zaleca się zapisać pliki na dysku lokalnym i rozpakować.

Zmiana treści SIWZ - dokumenty zamieszczone dn. 05.08.2020 r. - format zip

Wyjaśnienia i zmiany treści SIWZ - dokument zamieszczony dn. 12.08.2020 r. - format pdf

Projekt stałej organizacji ruchu - format zip

Zmiana treści SIWZ - dokument zamieszczony dn. 13.08.2020 r. - format pdf

Zmiana ogłoszenia o zamówieniu - ogłoszenie zamieszczone w BZP dn. 13.08.2020 r. - format pdf

UWAGA ! Zamawiający przedłużył termin składania ofert do 18.08.2020 r. godz. 10:00.

Informacje z otwarcia ofert - dokument zamieszczony dn. 18.08.2020 r. - format pdf

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - format pdf