Zarządzenie Nr 210/VIII/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 25 września 2020

Zarządzenie Nr 210/VIII/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 25 września 2020 w sprawie: zamiany nieruchomości (t. j. dz. nr 2240/6 i 2240/7 za dz. nr 2236/4) oraz nabycia do gminnego zasobu nieruchomości (działek nr 2235/2, 2236/3 i 2236/5) położonych w Pleszewie.,1233 ha  Nr KW.  KZ1P/00031940/0w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Pobierz dokument - format pdf