Zarządzenie Nr 233.1/VIII/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 12 października 2020

Zarządzenie Nr 233/VIII/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 12 października 2020 w sprawie wprowadzenia zmianowego systemu czasu pracy w Urzędzie Miasta i Gminy w Pleszewie.

Pobierz dokument - format pdf