Obwieszczenie GP.6721.94.2020 z dnia 08.12.2020

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie wsi Piekarzew i Suchorzew, gmina Pleszew.

Pobierz dokument - format pdf

 

Uchwała w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie wsi Piekarzew i Suchorzew, gmina Pleszew - format pdf

Rysunek MPZP Piekarzew - Suchorzew - format pdf

Rysunek MPZP Suchorzew - format pdf

Prognoza - rysunek - format pdf

Prognoza oddziaływania na środowisko - format pdf