Postępowanie Miasta i Gminy Pleszew na usługę społeczną nr WI.271.13.2020

Ogłoszenie o zamówieniu na usługę społeczną pn. "Świadczenie usług pocztowych na rzecz Urzędu Miasta i Gminy w Pleszewie w 2021 r." - ogłoszenie wraz z załącznikami nr 1-3 - format zip

UWAGA ! Dokumentacja została skompresowana do formatu zip. Przed wykorzystaniem zaleca się zapisać pliki na dysku lokalnym i rozpakować.

Wyjaśnienia treści ogłoszenia - dokument z dn. 15.12.2020 r. - format pdf

Informacja o udzieleniu zamówienia - dokument zamieszczony dn. 21.01.2021 r. - format pdf