Zarządzenie Nr 82/VIII/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 23 kwietnia 2021

Zarządzenie Nr 82/VIII/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 23 kwietnia 2021 w sprawie wykazania do sprzedaży w trybie bezprzetargowym, działki nr 77/5, położonej w Bronowie, na poszerzenie nieruchomości przyległych tj. działek 77/4 i 77/7.

Pobierz dokument - format pdf