Uchwała nr XXXI/311/2021 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 10 czerwca 2021 r.

Uchwała nr XXXI/311/2021 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 10 czerwca 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przy ul. Wschodniej i Polnej w Pleszewie.

Pobierz dokument - format pdf