Zarządzenie Nr 113/VIII/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 21 czerwca 2021

Zarządzenie Nr 113/VIII/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 21 czerwca 2021 w sprawie nieodpłatnego przejęcia do gminnego zasobu nieruchomości prawa użytkowania wieczystego działki nr 10/15 położonej w Kowalewie wraz z prawem własności budynków i budowli.

Pobierz dokument - format pdf