Wykaz z dnia 21.06.2021

Wykaz nieruchomości niezabudowanej, położonej w Chorzewie, przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym - na poszerzenie nieruchomości przyległej tj. dz. 24.

Pobierz dokument - format pdf