Zarządzenie Nr 133/VIII/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 7 lipca 2021 r.

Zarządzenie nr 133/VIII/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 7 lipca 2021 r. w sprawie: wykazania do sprzedaży działki niezabudowanej; w trybie przetargu ustnego nieograniczonego, położonej w Korzkwach oznaczonej ewidencyjnie nr 121/2 o pow. 0,1500 ha; zapisanej w KW nr KZ1P/00035999/6

Pobierz dokument - format pdf