Zarządzenie Nr 139/VIII/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 29 lipca 2021

Zarządzenie Nr 139/VIII/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 29 lipca 2021 w sprawie przejęcia do gminnego zasobu nieruchomości udziału wynoszącego 2508/5337 części w prawie użytkowania wieczystego dz. nr 10/15 położonej w Kowalewie wraz z prawem własności budynków i budowli.

Pobierz dokument - format pdf