Wykaz z dnia 25.08.2021

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zamierza sprzedać w trybie bezprzetargowym na rzecz najemcy lokal mieszkalny nr 35, położony w Pleszewie przy ul. Bolesława Krzywoustego 11, na działkach oznaczonych nr 3041/1, 3041/2, 3022/1, 3022/2, 3042/1, 3042/2 o łącznej pow. 3.999 m2 zapisanych w KW nr KZ1P/00017281/8.

Pobierz dokument - format pdf