Zarządzenie Nr 190/VIII/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 7 października 2021 r.

Zarządzenie Nr 190/VIII/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 6 października 2021 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu w lokalach wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy.

Pobierz dokument - format pdf