Uchwała nr XXXVII/361/2021 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 25 listopada 2021 r.

Uchwała nr XXXVII/361/2021 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Marszew - wschód" dla części wsi Marszew, gmina Pleszew

Pobierz dokument - format pdf