Obwieszczenie GP.6721.16.2022 z dnia 02.03.2022

Obwieszczenie GP.6721.16.2022 z dnia 02.03.2022 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w Baranówku oraz w rejonie ulic Bolesława Chrobrego i Kościelnej w Kowalewie, gmina Pleszew.

Pobierz dokument - format pdf

Pobierz projekt uchwały - format pdf 
Pobierz klauzula informacyjna - format pdf 
Pobierz rysunek Baranówek - format pdf   
Pobierz rysunek Kowalew - format pdf 
Pobierz rysunek Kowalew centrum - format pdf 
Pobierz rysunek Kowalew południe - format pdf 
Pobierz prognoza Kowalew - format pdf

Dyskusja publiczna UMiG Pleszew w usłudze Teams
Godzina: czwartek, 31 marca 2022 13:00:00 czas środkowoeuropejski letni
Dołącz na swoim komputerze lub w aplikacji mobilnej
Kliknij tutaj, aby dołączyć do spotkania